چند وجهی

روزی شود قرین حقیقت مجاز من

چند وجهی

روزی شود قرین حقیقت مجاز مناین عکس پر کاربرد ترین والپیپر منه. تقریبا هر دیوایسی که دارم ی جایی برای این عکس هم هست.
عکس از ماه زیاد گرفتم. ماه شب چهارده یا وقتی که هنوز توی اسمونِ روشن دیده میشه.
اما درحالی که ساده ترین قانون عکاسی ینی قانون یک سوم رو هم رعایت نکردم باز هم این عکسو به همه ترجیح میدم. نمیدونم چرا!


+بی ربط ولی میگه یک ماه به این فکرکن که "آیا من میفهمم خدا مهربان است؟"

خواستم به این پی‌نوشت توضیح اضافه کنم، ولی بالا پایین کردم دیدم توضیح نمیخواد فکر میخواد. 
  • حمـ ید